2013 - 2014 UM Radzionków

Utwardzenie nawierzchni działek budowlanych , wykonanie przyłącza wody i kanalizacji w Radzionkowie przy ul.Szybowej - utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2013 - 2014 UG Wyry

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem

2016 UM Gliwice

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 ul.J.Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych

2013 UM Będzin

Terenowe urządzenia sportowe - budowa  z przebudową kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 11 w Bądzinie

2015 UG Psary

Zagospodarowanie terenu placu OSP w Preczowie na cele turystyczne i rekreacyjno - sportowe w ranmach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013