2015 UM Chorzów

Modernizacja boiska sportowego przy ul.Społecznej w Chorzowie

Zagospodarowanie części placu szkolnego wraz z modernizacją boiska w SP nr 37 przy ul.Ratuszowej 20 w Chorzowie

Modernizacja boiska sportowego w SP nr 17 przy ul. Łągiewnickiej w Chorzowie

2013 UM Gliwice

Gimnazjum nr 10 ul.Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych w Gliwicach