2013 - 2014 UM Radzionków

Utwardzenie nawierzchni działek budowlanych , wykonanie przyłącza wody i kanalizacji w Radzionkowie przy ul.Szybowej - utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2015 UM Siemianowice Śląskie

Budowa boisk środowiskowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie  -SP nr 1 ul.Niepodległości 47 

Budowa boisk środowiskowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie  - SP nr 5 ul.Michałkowicka 15

Budowa boisk środowiskowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie  - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Lipowa 3

Budowa boisk środowiskowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie  - Zespół Szkół nr 4 ul. Dąbrowskiej 10

 

2013 - 2014 UG Wyry

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem

2015 MZUK Gliwice

Modernizacja skweru miejskiego przy ul.Zawadzkiego w Gliwicach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego - etap II.

2013 UM Będzin

Terenowe urządzenia sportowe - budowa  z przebudową kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 11 w Bądzinie

2015 MOSIR Sosnowiec

Budowa boiska do beach soccera na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul.Kresowej 1 w Sosnowcu

2016 UM Gliwice

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 ul.J.Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych

2015 FPE S.A. Bedzin

Wykonanie nawierzchni placu po wyburzonych budynkach - pole składowania produkcji na bębnach na terenie Fabryki Przewodów Energetycznych S.A.

2015 UG Psary

Zagospodarowanie terenu placu OSP w Preczowie na cele turystyczne i rekreacyjno - sportowe w ranmach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

2015 - 2016 PB Dombud

Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan wraz zprzyłączami oraz robotami drogowymi wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji Galerii Manhatan w Katowicah prrzy ul.Szewskiej