2018 UM Sosnowiec

Modernizacja placu zabaw , budowa siłowni i street workoutu ul.Długosza

Budowa mini parku . Zielona strefa odpoczynku przy BMC

2015-2016 UM Jastrzębie Zdrój

Budowa boiska sportowego, mini siłowni, zaplecza kontenerowego , wiaty na kontenery do składowania odpadów wraz z parkingiem i pozostałym zagospodarowaniem terenu (chodniki , ogrodzenie , kanalizacja sanitarna i deszczowa , drenaż  , oświetlenie  ,przyłącze wody) przy osiedlu Bogoczowiec w Jastrzębiu Zdroju

2017 - 2018 UM Będzin

Wykonanie ścieżki przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną na terenie zlokalizowanym w rejonie ul. Brzozowickiej w Będzinie

Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi dojazdowej , parkingu oraz budową infrastruktury towarzyszącej nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  - Miasto Będzin - Brzozowica

2016 MOSIR Sosnowiec

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń po byłej cechwni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji przy ul.Jana Gacka w Sosnowcu