2016 MOSIR Sosnowiec

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń po byłej cechwni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji przy ul.Jana Gacka w Sosnowcu