2016 - 2017 Narodowy Fundusz Zdrowia

Wykonanie parkingu  wraz z murem oporowym, ogrodzeniem , odwodnieniem i oświetleniem zewnętrznym w Katowicach przy ul.Kossutha 13