2015-2016 UM Jastrzębie Zdrój

Budowa boiska sportowego, mini siłowni, zaplecza kontenerowego , wiaty na kontenery do składowania odpadów wraz z parkingiem i pozostałym zagospodarowaniem terenu (chodniki , ogrodzenie , kanalizacja sanitarna i deszczowa , drenaż  , oświetlenie  ,przyłącze wody) przy osiedlu Bogoczowiec w Jastrzębiu Zdroju