2018 UM Sosnowiec

Modernizacja placu zabaw , budowa siłowni i street workoutu ul.Długosza

Budowa mini parku . Zielona strefa odpoczynku przy BMC

2017 - 2018 UM Będzin

Wykonanie ścieżki przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną na terenie zlokalizowanym w rejonie ul. Brzozowickiej w Będzinie

Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi dojazdowej , parkingu oraz budową infrastruktury towarzyszącej nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  - Miasto Będzin - Brzozowica